Arve Almvik

Arve Almvik er psykiatrisk sykepleier og dosent i psykisk helsearbeid. Interessen for lokalbasert psykisk helsearbeid ble skapt da han jobbet som psykiatrisk sykepleier i en landkommune utenfor Trondheim for flere tiår siden. Som ansatt hos Fylkesmannen var han tett på Opptrappingsplanen for psykisk helse og oppbyggingen av kommunale tjenester. Almvik var involvert i oppbyggingen av NAPHA, blant annet som redaktør for kunnskapsbasen napha.no. Han har ledet flere forsknings - og utviklingsprosjekter, blant annet Syng deg friskere, et prosjekt om helsefremmende korsang: www.syngdegfriskere.no

Brukerinvolvering, recoveryorienterte tjenester, tilbakemeldingsverktøy og musikkterapi er sentrale oppgaver han jobber med i NAPHA. I tillegg er han koordinator for det regionale arbeidet i Trøndelag og Møre & Romsdal. Han har for tiden en bistilling ved Nord Universitet hvor han blant annet forsker på recovery i institusjonskontekster.

Publikasjoner