Logg på
Forside Skip Navigation LinksFinn publikasjon

Publikasjoner

Publikasjonene er sortert fra nyest til eldst. Vi anbefaler å prøve et fritekstsøk dersom du ikke finner det du leter etter i lista under.Publications

 

 

The Corona crisis: a wicked problemhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/The-Corona-crisis-a-wicked-problem.aspxThe Corona crisis: a wicked problemcorona crisis, wicked problem, complexity theoryGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevnehttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Barrierer-i-det-fysiske-læringsmiljøet-for-elever-med-nedsatt-funksjonsevne.aspxBarrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevneNærskole, unviersell utforming, nedsatt funksjonevneGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Kvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektorenhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Kvalitetsindikatorer-i-universitets--og-høgskolesektoren.aspxKvalitetsindikatorer i universitets- og høgskolesektorenØkonomi, Indikatorer, Høyere utdanningGP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Ressursbruk i levekårsutsatte byområderhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ressursbruk-i-levekårsutsatte-byområder.aspxRessursbruk i levekårsutsatte byområderLevekår, Integreringsutfordringer, Offentlige utgifterGP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjenestehttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Kvalitativ-evaluering-av-Rørosprosjektet.aspxKvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjenesteMobil integrert helsetjeneste, tverrsektorielt samarbeid, ambulansetjeneste, kommunale helsetjenester, akuttmedisinGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemerhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Revurdering-av-maktbegrepet-i-teknologiens-tidsalder.aspxRevurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemerDigitalisering, Makt, Transformasjon, TeknologiGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
What we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discourseshttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/What-we-talk-about-when-we-talk-about-HSE-and-culture-–-A-mapping-and-analysis-of-the-academic-discourses.aspxWhat we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discoursesCulture definitions, HSE, Research design, Professional affiliationsGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Jarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i Trondheimhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Jarleveien-10.aspxJarleveien 10 : Erfaringer fra et kommunalt boligkompleks for rusavhengige i TrondheimBoligsosiale tiltak, Rus, Offentlig leiesektorGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken productionhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Comparison-of-Norwegian-health-and-welfare-regulatory-frameworks-in-salmon-and-chicken-production.aspxComparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken productionAnimal welfare, Farmed fish, Governance, Legislation, Regulation, Salmo salarGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
What`s the clue; better planning, new technology or just more money? - The area challenge in Norwegian salmon farminghttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Whats-the-clue-better-planning-new-technology-or-just-more-money-The-area-challenge-in-Norwegian-salmon-farming.aspxWhat`s the clue; better planning, new technology or just more money? - The area challenge in Norwegian salmon farmingSalmon aquaculture, Area planning, Technology, Incentives, Governance GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: Three conflict caseshttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Governing-the-welfare-of-Norwegian-farmed-salmon-three-conflict-cases.aspxGoverning the welfare of Norwegian farmed salmon: Three conflict casesAquaculture, Regulation, Governance, Salmon lice limit, Pancreas disease, Farm siting GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Elevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelserhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Elevundersøkelsen-2019-Analyse-av-Utdanningsdirektoratets-brukerundersøkelser.aspxElevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelserMobbing, Arbeidsro, Motivasjon, Trivsel, UtdanningsprogramGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og intenships : Erfaringer fra to tilbud rettet mot kvalifisering av flyktninger med medbrakt høyere utdanninghttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Fagrelevant-arbeidsinkludering-gjennom-mentorprogram-og-intenships.aspxFagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og intenships : Erfaringer fra to tilbud rettet mot kvalifisering av flyktninger med medbrakt høyere utdanningflyktninger, arbeidstilknytning, utdanning, diskrimineringGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Skeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærmingerhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Skeive-barn-og-unge-i-barnevernet-En-studie-av-barnevernets-praksis-og-tillnærminger.aspxSkeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærmingerBarnevern, Likeverdige tjenester, Kjønn, Seksualitet, LHBTIGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Arbeids-og-næringslivet-i-Trøndelag-i-en-tid-med-pandemi-og-smitteverntiltak-Oppfølgingsrunde-september-2020.aspxArbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020Økonomi, Arbeids- og næringslivet, Trøndelag, PandemiGP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Opplæring til selvstendighet : Et sosialt kognitivt perspektivhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Opplæring-til-selvstendighet--Et-sosialt-kognitivt-perspektiv.aspxOpplæring til selvstendighet : Et sosialt kognitivt perspektivSkole, utdanning, opplæring, selvstendighet, barn og ungdomGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#dd96aeab-991f-46ed-8ec7-4c4abc0ab1bd;L0|#0dd96aeab-991f-46ed-8ec7-4c4abc0ab1bd|Bok / Bokkapittel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Becoming certified, becoming sustainable? Improvements from aquaculture certification schemes as experienced by those certifiedhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Becoming-certified-becoming-sustainable-Improvements-from-aquaculture-certification-schemes-as-experienced-by-those-certifi.aspxBecoming certified, becoming sustainable? Improvements from aquaculture certification schemes as experienced by those certifiedSustainability, Certification, Standards, Aquaculture, Effectiveness, Behavioral changesGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
"Social stuff" and all that jazz: Understanding the residual category of social sustainabilityhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Social-stuff-and-all-that-jazz-Understanding-the-residual-category-of-social-sustainability.aspx"Social stuff" and all that jazz: Understanding the residual category of social sustainabilitySustainability, Certification, Social, Indicators, AquacultureGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Prevalence and stability of insufficient sleep measured by actigraphy : a prospective community studyhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Prevalence-and-stability-of-insufficient-sleep-measured-by-actigraphy-a-prospective-community-study.aspxPrevalence and stability of insufficient sleep measured by actigraphy : a prospective community studyBarn, SøvnGP0|#3a6382e5-9099-4c13-9a33-dabeb939e50b;L0|#03a6382e5-9099-4c13-9a33-dabeb939e50b|Oppvekst og utvikling;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvorhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/På-vei-mot-inkludering-Sluttrapport-fra-evalueringen-av-modellutprøvingen-Inkludering-på-alvor.aspxPå vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvorSkole, Barnehage, Inkludering, Barn og unge, ModellutprøvingGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapporthttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Nytt-institusjonstilbud-for-unge-med-samtidig-behov-for-omsorg-og-psykisk-helsehjelp--Sluttrapport.aspxNytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SluttrapportPsykisk helsehjelp, Barnevern, Barn og unge, InstitusjonstilbudGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Re-boxing seamanship: From inividual to systemic cabilitieshttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Re-boxing-seamanship-From-inividual-to-systemic-cabilities.aspxRe-boxing seamanship: From inividual to systemic cabilitiesSeamanship, Maritime safety, Proceduralization, Professional competenceGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
More than just a bed: Mental health service users' experiences of self-referral admissionhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/More-than-just-a-bed-Mental-health-service-users'-experiences-of-self-referral-admission.aspxMore than just a bed: Mental health service users' experiences of self-referral admissionGP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Short time effect of a self-referral to inpatient treatment for patients with severe mental disorders: a randomized controlled trialhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Short-time-effect-of-a-self-referral-to-inpatient-treatment-for-patients-with-severe-mental-disorders-a-randomized-controll.aspxShort time effect of a self-referral to inpatient treatment for patients with severe mental disorders: a randomized controlled trialGP0|#0fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55;L0|#00fcfa821-4347-4412-8fc0-6210190b2b55|NAPHA;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Analyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefiskhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Analyse-av-dødelighetsdata-fra-spørreundersøkelse-om-velferd-hos-rensefisk.aspxAnalyse av dødelighetsdata fra spørreundersøkelse om velferd hos rensefiskVelferd renesefisk, Dødelighet rensefiskGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Occupational-health,-safety-and-work-environments-in-Norwegian-fish-farming---employee-perspective--.aspxOccupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective Aquaculture, Norwegian fish farming, Work environmentGP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08;L0|#0404b80eb-eef5-4ae3-856b-dee273765e08|Artikkel;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Arbeids--og-næringslivet-i-Trøndelag-i-en-tid-med-pandemi-og-smitteverntiltak-Oppfølgingsrunde-juni-2020.aspxArbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020Konjunkturkartlegging, Pandemi, Arbeidsmarked, Tjenester, FremtidsutsikterGP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Ettervern- en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaringhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ettervern--en-god-overgang-til-voksenlivet-Helhetlig-oppfølging-av-ungdom-med-barnevernerfaring.aspxEttervern- en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaringBarnevern, Ettervern, Oppfølging, Støtte, UngdomGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Trygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårigehttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Trygghet,-stabilitet-og-tilhørighet---Familihjem-som-boløsning-for-enslige-mindreårige.aspxTrygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårigeEnslige mindreårige flyktninger, Familiehjem, SOS-barnebyerGP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248
Drivere bak investeringer i norske kommunerhttps://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Drivere-bak-investeringer-i-norske-kommuner.aspxDrivere bak investeringer i norske kommunerKommunale investeringer, Kommunale tjenesterGP0|#9d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3;L0|#09d2954a2-f081-43de-a0b3-9f1b710dbcd3|Senter for økonomisk forskning;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5GP0|#1a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f;L0|#01a2b1dd3-e32d-4ab0-865d-74c19bf6154f|Rapport;GTSet|#62fae89b-2637-4b3f-83be-5393897a0248

 Fritekstsøk

 Filtrer

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning