Veronika Paulsen

Veronika Paulsen er Forsker 1 og forskningsleder på barnevernfeltet ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er barnevernspedagog og har PhD i sosialt arbeid. Veronika har bred kompetanse på praksis i kommunalt barnevern, både gjennom egen praksis og forskning. Hun har de siste ti årene deltatt i og ledet en rekke forskningsprosjekter med fokus på barnevernets praksis.

Prosjektene omhandler både kommunalt og statlig barnevern, og hun har studert ulike deler av barnevernets arbeid, fra forebyggende innsats, melding- og undersøkelsesarbeid, tiltaksarbeid i hjemmet, plassering og tiltak utenfor hjemmet og hvordan det går barn og unge i barnevernet i voksenlivet. Gjennomgående har hun vært opptatt av hvordan tjenester og tiltak oppleves for dem som skal motta hjelp, og jeg har vært spesielt opptatt av barn og unges erfaringer fra møte med barnevernet og hva som skal til for at tjenester og tiltak treffer de unges behov og er virksomme. I tillegg er hun spesielt opptatt av overgang til voksenlivet for ungdom som har vært i barnevernet. Veronika er aktiv i flere forskernettverk, blant annet er hun Norges representant inn i styringsgruppa i det internasjonale forskernettverket på ettervern (INTRAC).

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.