Ragnhild Krogvig Karlsen

I NAPHA jobber Ragnhild med strategi, utvikling av napha.no og NAPHAs bruk av digitale kanaler. Hun driver operativt kommunikasjonsarbeid og følger opp NAPHAs satsingsområder, for tiden Pakkeforløp, Brukerinvolvering, Recovery, FoU, Brukerplan. Regionalt harhun ansvaret for kommunikasjonsplanene i Øst og Midt.

I tillegg til å skrive, fotografere og lage annen type innhold, leder hun kommunikasjonsfaglige utviklingsprosjekter. Hun innfører for tiden video og streaming i NAPHAs kunnskapsformidling, og gir opplæring i webinar.

I løpet av sin tid i NAPHA har hun holdt mange skrivekurs for psykisk helsefeltet.

Ragnhilds yrkesbakgrunn fra filmbransjen og som journalist og producer i NRK TV, radio, NRK.no og sosiale medier kommer til nytte.

Forskning-, naturvitenskap, teknologi og medier, kulturjournalistikk og nå psykisk helse er tema hun har jobbet mye med.Utdanning: Cand.philol.grad fra NTNU med hovedfag i filmproduksjon inkl. utdanning i TV-regi fra Høgskolen i Lillehammer, og Cand.mag.grad med nordisk språk- og litteratur, teatervitenskap og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har videreutdanning i digital strategi/webredaktør fra Høgskolen i Volda.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.