Ragnhild Krogvig Karlsen

I NAPHA jobber Ragnhild Krogvik Karlsen med strategi, utvikling av napha.no og NAPHAs bruk av digitale kanaler. Hun driver operativt kommunikasjonsarbeid og følger opp NAPHAs satsingsområder, for tiden pakkeforløp, brukerinvolvering, recovery, FoU og brukerplan. Regionalt har hun ansvaret for kommunikasjonsplanene i Øst og Midt. I tillegg til å skrive, fotografere og lage annen type innhold, leder hun kommunikasjonsfaglige utviklingsprosjekter. Hun innfører for tiden video og streaming i NAPHAs kunnskapsformidling, og gir opplæring i webinar. I løpet av sin tid i NAPHA har hun holdt mange skrivekurs for psykisk helsefeltet.

Ragnhilds yrkesbakgrunn fra filmbransjen og som journalist og producer i NRK tv, radio, NRK.no og sosiale medier kommer til nytte. Forskning-, naturvitenskap, teknologi og medier, kulturjournalistikk og nå psykisk helse er tema hun har jobbet mye med. Krogvig Karlsen har en cand.philol.-grad fra NTNU med hovedfag i filmproduksjon inkludert utdanning i tv-regi fra Høgskolen i Lillehammer, og cand.mag.-grad med nordisk språk og litteratur, teatervitenskap og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har videreutdanning i digital strategi/webredaktør fra Høgskolen i Volda.