Marit Schei Olsen

Marit Schei Olsen er statsviter og forsker ved Studio Apertura. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU, og leverte i 2021 sin doktoravhandling som handler om forhandlingen om bærekraftig havbruk.

Marit har vært ansatt ved Studio Apertura siden 2009 og har erfaring fra mange ulike forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor. Prosjektene har hatt ulike nærminger, fra kartlegginger til store evalueringer, korte prosjekter og langvarige prosjekter fra Norges Forskningsråd, og med ulike tema: fra kommuner og samhandling, organisasjonsutvikling og evaluering av ledelse i offentlig sektor, til sikkerhetsutfordringer i sjøfart og petroleumsnæringen. Et sentralt interessefelt er forvaltning og reguleringseffekter, og hun har i flere prosjekter studert hvordan tiltak og regulering påvirker organisasjoner og deres samhandlingsinsentiver, samt hvordan dette igjen får ulike effekter og konsekvenser.

Fra 2014 har hun hovedsakelig arbeidet med prosjekter innenfor havbruk, i stor grad knyttet til evaluering av ulike reguleringsmekanismer og studier av den offentlige debatten om havbruk og hvordan havbruksnæringens samfunnsaksept påvirkes av blant annet media og ulike reguleringstiltak. I doktorgradsarbeidet har Marit sett spesielt på utformingen av havbruksreguleringen og hvordan bærekraft som begrep og konsept her blir et forhandlingsobjekt som former og utfordrer næringens videre utvikling.

Publikasjoner