Lucia Liste Munõz

Munõz er utdannet statsviter og har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier (NTNU). Hun er opptatt av samspillet mellom teknologiendring og samfunnsutvikling. Hun kom til NTNU Samfunnsforsking og Studio Apertura i 2017. Siden da har hun jobbet med organisasjonsforskning innen en rekke ulike områder: Gønn omstilling, digitalisering, innovasjon, sikkerhet og folkehelse. Hun er prosjektleder i prosjektet CURE: Conceptualizing and Understanding Resistance to Energy Policy and Technology (2021-2026; NFR).

Hun har erfaring fra både forsknings-, evaluerings- og utviklingsprosjekter med oppdragsgivere fra næringsliv, forvaltning, Forskningsrådet og EU.

I sitt doktorgradsarbeid forsket Lucia på digitaliseringen av kommunal sektor, med fokus på visjoner, strategier og utfordringer med hensyn til implementering av IKT-innovasjoner i kommunene. Hunn har også forsket på kommunenes arbeid med å styre utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid.

Publikasjoner