Kjetil Orrem

Kjetil Orrem er utdannet psykolog, med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Kjetil har vært ansatt ved NAPHA siden 2013, og er i dag koordinator for NAPHAs arbeid i region vest, som omfatter Rogaland og Vestland. Han er ellers tilknyttet NAPHAs prosjektgrupper med fokus på hhv. samhandling og arbeid og psykisk helse, og har i flere år fulgt opp myndighetenes satsing på psykologer i kommunene og Rask psykisk helsehjelp. I perioden 2013-2019 var han fagredaktør for NAPHAs nettsider.

Før oppstart ved NAPHA jobbet han åtte år ved NAV Arbeidsrådgivning Sør-Trøndelag, en fylkesdekkende spesialenhet som primært bistår de lokale NAV-kontorene i enkeltsaker der brukerne sliter med psykisk helseproblematikk. I tillegg drev han jevnlig veiledning overfor NAV-ansatte knyttet til arbeid med denne brukergruppen, og undervisningsarbeid rundt psykisk helse både internt i NAV og overfor arbeidsgivere.

Tidligere har Kjetil klinisk erfaring fra ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, og har også jobbet en periode i PPT for videregående skole, i tillegg til å ha drevet privat praksis og hatt diverse undervisningsarbeid, blant annet ved NTNU. Både i NAV, psykiatrien og fylkeskommunen (PPT) har han erfart hvilke begrensninger som ligger i manglende samarbeid mellom ulike aktører innen omsorgs- og velferdssektoren, og han ser derfor viktigheten av at en aktør som NAPHA bidrar til å forbedre disse mekanismene.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.