Anne Wullum Aasback

Anne Wullum Aasback er ansatt som forsker 3 ved Mangfold og inkludering. Hun har utdanning som sosionom og har praksiserfaring innenfor psykisk helse-feltet og Nav. De siste ti årene har hun deltatt i en rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekter som HUSK (Høgskole og universitetssosialkontor) og praksis og kunnskapsutvikling i NAV.

Aasback har skrevet en masteroppgave i sosialt arbeid om brukermedvirkning og er nå i sluttfasen av arbeidet med en Phd.-avhandling om bruk av digital teknologi i sosialt arbeid. Hun har brede forskningsinteresser innenfor temaene digitalisering, innovasjon, samhandling, veiledning og arbeidsinkludering.

Fra høsten 2019 har hun sittet i styret til FORSA Norge, foreningen for forskning i sosialt arbeid, og hun er en av initiativtagerne til et nordisk nettverk for teknologi- og vitenskapsstudier (STS) i sosialt arbeid.

Publikasjoner