Wigdis Helen Sæther

Utdanning:

  • Sykepleierutdannig HiST
  • Psykiatrisk sykepleie HiST
  • Hovedfag sosialantroplogi NTNU
  • Skapende yrkesutøvelse NTNU Videre

Prosjekt- og arbeidsområder Napha:

  • Prosjektleder "Salutoneseorientert praksis"
  • Prosjektleder "Helsefremming og forebygging"
  • Internt prosjekt Folkehelse, helsefremming og forebygging
  • Prosjektmedarbeider Brukerorienterte tjenester
  • Samarbeidsnettverk med Korus Midt: Musikk i rus- og psykiske helsetjenester
  • Medlem i programkomitèen Folkehelsekonferansen 2019 og 2021 (arr: Folkehelseforeningen og Folkehelseinstituttet)

NTNU

Har i mange år jobbet med master og videreutdanning psykisk helsearbeid, med hovedfokus på forsknings og utviklingsarbeid i krysningsfeltet kunst, kultur og helse.

Pedagogisk arbeid NTNU:

Fagansvarlig for "Kommunikasjon og samhandling" (7,5 stp), "Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse" (15 stp), "Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid" (7,5 stp)

Pågående prosjekter:

NTNU: «Hvilken betydning har kunst og kultur innen utdanning og praksis i psykisk helsearbeid?». Intervju med studenter

Forskningsnettverk/forskergrupper

Nordic Arts and Health Research Network

Publikasjoner