Vilde Steiro Amundsen

Vilde Steiro Amundsens ansvarsområder er å bistå instituttets forskere med ulike forskningsadministrative oppgaver. Arbeidsoppgavene er særlig rettet mot internasjonal forskningsaktivitet og bistand i avdelingenes arbeid med å styrke internasjonalt forskningssamarbeid og innretning mot EUs forsknings- og innovasjonsprogram. I dette ligger blant annet teknisk-administrativ støtte i søknadsprosessen og i drift av innvilgede EU-prosjekter og komplekse/internasjonale NFR-prosjekter; herunder planlegging, koordinering og rapportering.

Publikasjoner