Turid Møller Olsø


Møller Olsø er utdannet psykiatrisk sykepleier, har hovedfag i Helsefag fra NTNU, og mastergrad i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet. Hun har også veilederutdanning. Hun har jobbet i NAPHA siden 2010. Før dette var hun mange år i spesialisthelsetjenesten; både i akuttavdeling, utredningsavdeling, intermediæravdeling og ved DPS. I tillegg til dette har hun vært involvert i praksisnær forskning både i kommuner, oppsøkende samhandlingsteam, DPS og sykehus. En periode jobbet hun med doktorgradstudier om RoP-lidelser.

I NAPHA har Møller Olsø hele tiden jobbet mye med nettsiden napha.no. I dag er Turid faglig rådgiver med fagredaktørfunksjon. Hun har tidligere jobbet i regionale team, med ACT/FACT-opplæringen og med ulike kartlegginger og høringsuttalelser.