Trond Asmussen

Trond Asmussen er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og veiledningspedagogikk. Han har en internasjonal master i Knowledge Management fra Copenhagen Business School og har nasjonal godkjenning som høyskolelektor i strategi, organisasjon og ledelse. Asmussen foreleser i personalledelse ved Handelshøyskolen BI, campus Trondheim. Asmussens arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni i spesialisthelsetjenesten, som psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, enhetsleder i Melhus kommune og rådgiver for helse- og sosialfeltet i utviklingsseksjonen ved rådmannens fagstab i Melhus kommune. Asmussen har også vært seksjonsleder i spesialisthelsetjenesten ved ambulant akutteam ved St. Olavs hospital, Orkdal DPS. I NAPHA er Asmussen prosjektleder for RPH rask psykisk helsehjelp og jobber med lavterskeltilbud og forebygging av selvmord og selvskading.


Publikasjoner