Trond Asmussen

Trond er utdannet sykepleier m. videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og veiledningspedagogikk. Har en internasjonal Master i "Knowledge Management” fra Copenhagen Business School og har nasjonal godkjenning som høyskolelektor i “Strategi, organisasjon og ledelse”. Jeg foreleser i Personalledelse ved Handelshøyskolen BI, campus Trondheim.

Hans arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni- sykehusavdeling i spesialisthelsetjenesten, psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, og enhetsleder i Melhus kommune, Rådgiver for helse og sosialfeltet i Utviklingsseksjonen- rådmannens fagstab i Melhus kommune. Og seksjonsleder i spesialisthelsetjenesten ved ambulant akuttteam ved St Olav Orkdal DPS.

I NAPHA arbeider Trond som:

  • Prosjektleder for RPH Rask psykisk helsehjelp, lavterskeltilbud og foregygging av selvmord og selvskading.
  • Prosjektmedarbeider i Kommunale Kunnskapskilder, ACT /FACT, region Sør, og region Vestland.

Andre oppdrag/engasjement:
Helsedirektoratet og direktoreat for ehelse- ekspertgruppe "Mestringsportal for angst og depresjon". Helse Norge plattformen.
I prosjektgruppe for" planarbeid i kommunene" for kompetansesentrene i Vestland.
Rådgiver for Nasjonalt prosjekt "Kompetanseutvikling Rus og vold", MidtNorge.
Referansegrupppe for "implementeringsstøtte for kommuner i program for folkehelse".


Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.