Trine Pettersen

Trine Pettersen er sosionom med flere videreutdanninger innenfor rus- og psykisk helsearbeid. Hun har de siste 19 årene jobbet med mennesker med alvorlig rus- og psykiske lidelser i Tromsø Kommune. Pettersen har et brennende engasjement for faget rus og psykisk helse og har lang erfaring med å jobbe med mennesker med omfattende tjenestebehov. I 2004 var hun med på å bygge opp og starte et oppsøkende team for mennesker med ROP-lidelser. Dette var et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Dette teamet ble i 2010 til et ACT- team.

Pettersen er opptatt av samhandling på tvers av tjenestenivå, boligsosialt arbeid og brukermedvirkning samt at brukere og deres pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse og omsorgstjeneste, og at de skal få medvirke aktivt i sitt eget liv.

I jobben som faglig rådgiver i NAPHA skal hun jobbe med ACT/FACT-modellen og bidra med sine erfaringer og sin kompetanse fra praksisfeltet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.