Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen er statsviter og forsker 2 ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra 2016.

Susanne er bredt interessert i organisasjoner, implementering av normer og regler, politiske legitimeringsstrategier, risikovurdering og sikkerhet. Hennes arbeid har i en årrekke ligget innenfor internasjonal politikk, men med betydelig interesse for dynamikker mellom ulike politikk- og samfunnsnivå. Eksempelvis er hun interessert i spørsmål om hvordan mellomstatlige avtaler eller eksterne trusler påvirker norske virksomheter.

Susanne forsket i sin doktorgradsavhandling på europeiske staters implementering av regelverk for våpeneksportkontroll. Hun har i ettertid forsket på risikovurdering i våpeneksporten, og på politiske dynamikker i den norske fornybaromstillingen. Ved Studio Apertura er hun blant annet involvert i prosjektet RISKY, som ser på risikovurdering i petroleumssektoren. Hun har pågående arbeider innen en rekke andre områder, blant annet våpeneksportkontroll, sikkerhetisering i kunnskapssektoren, og fornybar energiomstilling.

Før hun kom til Studio Apertura i 2021 har hun jobbet i undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU siden 2009, primært ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, men også ved studieprogram for europastudier ved Institutt for historiske studier.

Publikasjoner