Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen er statsviter og forsker 2 ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra 2016.

Susanne er bredt interessert i organisasjoner, implementering av normer og regler, politiske legitimeringsstrategier, risikovurdering og sikkerhet. Hennes arbeid har i en årrekke ligget innenfor internasjonal politikk, men med betydelig interesse for dynamikker mellom ulike politikk- og samfunnsnivå. Eksempelvis er hun interessert i spørsmål om hvordan mellomstatlige avtaler eller eksterne trusler påvirker norske virksomheter.

Susanne forsket i sin doktorgradsavhandling på europeiske staters implementering av regelverk for våpeneksportkontroll. Hun har i ettertid forsket på risikovurdering i våpeneksporten, og på politiske dynamikker i den norske fornybaromstillingen. Ved Studio Apertura er hun blant annet involvert i prosjektet RISKY, som ser på risikovurdering i petroleumssektoren. Hun har pågående arbeider innen en rekke andre områder, blant annet våpeneksportkontroll, sikkerhetisering i kunnskapssektoren, og fornybar energiomstilling.

Før hun kom til Studio Apertura i 2021 har hun jobbet i undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU siden 2009, primært ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, men også ved studieprogram for europastudier ved Institutt for historiske studier.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.