Stian Reinertsen

Stian Reinertsen har PhD innen arbeid, dagtilbud, livskvalitet og utviklingshemning fra 2015, samt Master i Idrettsvitenskap og bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med psykologi og spes.ped. I og II fra 2005.

Etter studieslutt i 2005 jobbet han som forskningsassistent ved NTNU Samfunnsforskning. I 2007 ble han ansatt som faglig rådgiver og doktorgradsstipendiat hos Nasjonalt Kompetansesenter om Utviklingshemning (NAKU). Høsten 2013 kom Stian til NAPHA som faglig rådgiver, og hans arbeidsområder er blant annet arbeid og psykisk helse, BrukerPlan og andre kommunale kunnskapskilder, feedback-informerte tjenester, evalueringsarbeid og regionalt nettverksarbeid i primært midt- og sør-Norge. I tillegg har han koordinert arbeidet med NAPHA's årlige forskningskonferanse siden 2014.

Publikasjoner