Stefanie Görner

Som kontorleder i NAPHA har Stefanie Görner en bred oppgaveportefølje. Noen av ansvarsområdene er tilrettelegging for effektiv drift og organisering av administrasjonen, generell rådgivning, veiledning og utredning. Hun jobber også med økonomi, med blant annet tilsyn og kontroll over at budsjettet blir overholdt, organisasjonsutvikling, prosjektstøtte og lederstøtte. Görner er opptatt av å utnytte NAPHAs ressurser på en god og effektiv måte og å tenke helhetlig. Hun har en bachelor i internasjonal økonomi og en mastergrad i offentlig forvaltning.