Stefanie Görner

Som kontorleder i NAPHA har Stefanie Görner en bred oppgaveportefølje. Noen av ansvarsområdene er tilrettelegging for effektiv drift og organisering av administrasjonen, generell rådgivning, veiledning og utredning. Hun jobber også med økonomi, med blant annet tilsyn og kontroll over at budsjettet blir overholdt, organisasjonsutvikling, prosjektstøtte og lederstøtte. Görner er opptatt av å utnytte NAPHAs ressurser på en god og effektiv måte og å tenke helhetlig. Hun har en bachelor i internasjonal økonomi og en mastergrad i offentlig forvaltning.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.