Solveig Kjus

Kjus jobber i 20 % deltidsstilling som medforsker i forskningsprosjektet ReCoN; “How Can We Reduce the Use of Compulsion of People With Severe Mental Illness? A Cross-Sectoral, Multi-Methods Study”. Prosjektet vil undersøke potensial for å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern og teste ut om en intervensjon på kommunalt nivå kan fremme slik reduksjon. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskingsråds HELSEVEL program, og ledes av avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med NAPHA og Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Prosjektperioden er september 2018 - september 2022.

I tillegg til dette har Kjus en doktorgrad i romfysikk fra Umeå Universitet i Sverige (2001) og har også deltatt i rådgivningsgruppa til Nina Helen Mjøsund ved FoU avdelingen Veste Viken; "God psykisk helse - fra hva til hvordan". I den forbindelse er hun medforfatter på to artikler og ett essay om medforskning. Hun har også tatt etterutdanningen "Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid" ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2018.

Publikasjoner