Siren Thuen Thomesen

Siren Thuen Thomesen er ansatt som faglig rådgiver i et engasjement i NAPHA ut 2024. Der vil hun jobbe i Nasjonalt implementeringsteam (NIT) for ACT/FACT voksen. Hun har en samfunnsfaglig bachelor og videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk fra VID. De siste seks årene har hun jobbet som brukerspesialist i FACT Sandnes, og hun har undervist og holdt foredrag innenfor fagområdene erfaringskompetanse, recovery og FACT. Siren har også arbeidserfaring fra A-larm-bruker og pårørendeorganisasjon som likeperson, brukerrepresentant og gruppeleder. Denne arbeidserfaringen fra ulike tjenestenivå har resultert i et kritisk blikk på bruk av erfaringskompetanse, et særlig engasjement for reell brukermedvirkning, recovery-støttende tjenester og ikke minst ivaretagelse av ROP-pasienter med sammensatte utfordringer.