Regine Ringdal

Regine Ringdal har en mastergrad i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU og en doktorgrad i helsevitenskap fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Ringdal er ansatt som postdoc og forsker 2 ved avdelingen Mangfold og inkludering. Postdocen er knyttet til NFR-prosjektet «Out of home care in Norway and Australia». Hennes kompetanseområder er særlig psykisk helse, mobbing og sosial støtte hos ungdom, og bruk av kvantitative metoder. Ringdal er prosjektmedarbeider på prosjekter som Følgeevaluering av barnevernreformen og Helsehjelp til barn i barnevernet, begge på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ringdal har tidligere jobbet som rådgiver i kommunedirektørens fagstab for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Publikasjoner