Patrick Kermit

Patrick Kermit er professor i helsevitenskap og har bistilling som forsker I ved Mangfold og Inkludering. Han har arbeidet med samfunnsvitensakpelige og helsevitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter siden 2005, og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra forvaltning og interesseorganisasjoner. Han har også ledet flere prosjekter.

Prosjektene er relatert særlig funksjonshemming (spesielt hørselshemming), inkludering, barn og unge, rettssikkerhet og etikk. Fellesnevneren i prosjektene er velferds-, helse- og utdanningsfaglige spørsmål knyttet til spørsmål om inkludering og deltakelse i samfunnet.

Patrick Kermit innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner