Naska Xas

Naska Xas har en master i samfunnssikkerhet fra Tromsø og en bachelor i sosiologi med fordypning innen samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet i offentlig sektor, og har erfaring fra ambassadearbeid, samt frivillig arbeid i humanitær sektor.

Interessefeltet hennes er innen områdene krisehåndtering, og særlig relatert til krypende kriser; samfunnssikkerhet, med fokus på utviklingstrender på områder som kan være relevante for samfunnssikkerheten. Og risiko, vinklet mot risikoforståelse og risikokommunikasjon. Hun har erfaring med å benytte både kvalitativ og kvantitativ metode i sitt arbeid.

Hun jobber per nå i CORNER-prosjektet, som handler om ny kunnskap om håndtering, kriseledelse og kommunikasjon i pandemien på den ene siden, og forståelsen og reaksjonene til individer og samfunn på den andre siden.