Møyfrid Kjølsdal

Kjølsdal er utdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har hun i hovedsak jobbet med pasienter med psykoseproblematikk, både poliklinisk og i sengeavdeling. Hun har også noe erfaring fra habilitering, barnevernsinstitusjon, bedriftshelsetjeneste og feltarbeid for Leger uten grenser.

I NAPHA jobber Kjølsdal i hovedsak med brukerinvolvering i tjenestene, recoveryperspektivet og arbeid og psykisk helse. Tidligere har hun vært involvert blant annet i satsningen Housing First, Rask Psykisk Helsehjelp, Psykologer i kommunene og kartleggingen av rettighetsingripende tiltak i kommunene, samt regionsarbeid i Midt-Norge og på Vestlandet.

Publikasjoner