Melina Røe

Melina Røe har PhD i sosialt arbeid og er seniorforsker ved Mangfold og inkludering. Hun er sosionomutdannet, men har siden tidlig 2000-tallet jobbet med forskning innen velferds- og utdanningssektoren. Hun har jobbet med spørsmål om inkludering i flere sammenhenger, blant annet flyktningers integrering i arbeidslivet, boligsosiale problemstillinger og elevers trivsel i skolen.

Hun har vært del av nasjonale utviklingsprosjekter der formålet har vært at forskere, praksisfeltet og brukere sammen skal jobbe for å utvikle bedre tjenester i sektoren. Hun var med i HUSK (Høgskole og universitetssosialkontor) og Praksis og kunnskapsutvikling i NAV. Hun har ledet prosjekter innen det boligsosiale feltet og er særlig interessert i hva som kan bidra til bedre levekår og livskvalitet for grupper som er, eller står i fare for å bli marginaliserte.

Røe sitter i ledelsen av Geminisenteret HelsA og i styret til Foreningen for forskning i sosialt arbeid (FORSA).

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.