Mathias Estensen

Mathias har 10 års erfaring med tett oppfølging av personer med omfattende rus- og psykiske helseproblemer Oslo kommune, med særlig fokus på aktivisering, samhandling og bosetting av personer med forhøyet sikkerhetsrisiko. I tillegg har han vært involvert i flere tenketanker, innovasjonsprosjekter og tjenesteutvikling, spesielt rettet mot bosetting fra institusjon til egen bolig.

I NAPHA er Estensen spesielt engasjert i samhandling og boligsosialt arbeid.