Marko Valenta

Marko Valenta har PhD i sosiologi og er forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning. Han er også professor ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Han har i de siste årene jobbet med flere undersøkelser knyttet til innvandreres erfaringer og mestring av hverdagsrasisme og diskriminering, samt undersøkelser rettet mot mottak og integrering av flyktninger og innvandrere. Problemstillinger han forsker på ligger både på makro og mikronivå, blant annet knyttet til migrasjonspolitikk og innvandrernes opplevelser av integrering, etnisk stigma, diskriminering og segregering. Han har hatt sentral rolle i flere evalueringer og undersøkelser finansiert av Kommunal og regional departementet, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Redd barna, høgskoler og Forskningsrådet, eksempelvis – ‘bosetting av flyktninger’, ‘inkludering på alvor’, ‘evaluering av ventemottak’, ‘evalueringen av faglærerutdanningen for tospråklige faglærere’, og ‘Asylsøkeres rett til arbeid’. Han har underviser vitenskapelige metoder på masternivå og har lang erfaring med gjennomføring av forskjellige kvantitative og kvalitative undersøkelser på feltet.

Marko Valenta innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.