Marit Helene Hem

Marit Helene Hem har professorkompetanse i psykisk helsearbeid, er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad (PhD) fra Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved UiO i en årrekke, og har gjennom Scientia Fellows hatt forskningsopphold ved VU University Medical Center i Amsterdam. Hennes forskning har handlet om krenkelser og tvang i psykisk helsevern, der perspektivene til både pasienter, pårørende og helsepersonell har blitt løftet opp. De siste årene har hennes forskning hatt et særlig fokus på systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene.

Hennes samlede kunnskapsutvikling kan deles inn i tre områder: 1. Teori- og verdigrunnlaget i psykisk helsearbeid, 2. Etikk og systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene og 3. Familieinvolvering i de psykiske helsetjenestene.

Hun har publisert sin forskning i anerkjente internasjonale og nasjonale tidsskrift og har vært medredaktør og forfatter av flere lærebøker innen feltet.

Publikasjoner