Marit Helene Hem

Marit Helene Hem har professorkompetanse i psykisk helsearbeid, er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad (PhD) fra Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved UiO i en årrekke, og har gjennom Scientia Fellows hatt forskningsopphold ved VU University Medical Center i Amsterdam. Hennes forskning har handlet om krenkelser og tvang i psykisk helsevern, der perspektivene til både pasienter, pårørende og helsepersonell har blitt løftet opp. De siste årene har hennes forskning hatt et særlig fokus på systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene.

Hennes samlede kunnskapsutvikling kan deles inn i tre områder: 1. Teori- og verdigrunnlaget i psykisk helsearbeid, 2. Etikk og systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene og 3. Familieinvolvering i de psykiske helsetjenestene.

Hun har publisert sin forskning i anerkjente internasjonale og nasjonale tidsskrift og har vært medredaktør og forfatter av flere lærebøker innen feltet.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.