Lena Cathrine Lossius Westby

Lena C. L. Westby er klinisk barnevernpedagog med master i familieterapi og systemisk praksis, og ph.d. innenfor barnevern. Hun har arbeidet som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, som behandler i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og som miljøterapeut og leder ved ulike barneverninstitusjoner.

Ph.d.-avhandlingen har tittelen «Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern – en narrativ studie». Avhandlingen frambringer kunnskap om hvordan marginaliseringsproblematikk i møte med barnevernfeltets fag- og verdigrunnlag produserer barrierer i samhandlingen mellom sårbare barnefamilier og barnevernet.

Publikasjoner