Lars Andersen

Lars Andersen er samfunnsviter, Dr. philos, har professorkompetanse forsker 1, har arbeidet som amanuensis ved Høgskolesenteret/Universitetet Nor og som forsker og forskningsleder ved Sintef og NTNU samfunnsforskning Apertura. Han er nå forsker 1 emeritus ved NTNU Samfunnsforskning.

Lars Andersen tok doktorgraden innen sosialpolitikk og har deretter forsket på bedrifts- og organisasjonsutvikling med fokus på strukturer, samhandling og kommunikasjon, modeller for ledelse og konfliktforebygging samt på betydningen av kontrakter og kultur for utvikling av arbeidsformene i organisasjoner. Studiene har i økt grad vært rettet mot høykomplekse og spesialiserte arbeidsprosesser.

Lars Andersen har bred erfaring med forskning om organisasjonsutvikling i samarbeid med partene i arbeidslivet – LO og NHO. Han har ledet forskningsprosjekter på nasjonalt nivå innen store deler av privat sektor, men har også ledet prosjekter rettet mot offentlig virksomhet. I de senere år har han spesielt arbeidet med modeller for økt produktivitet og redusert konfliktnivå i store bygge- og anleggs-prosjekter.

Lars Andersen arbeider spesielt med praktisk orientert teoriutvikling innen organisasjonsfaget og i tilknytning til dette utvikling av vitenskapsteoretiske perspektiver.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.