Lars Andersen

Lars Andersen er samfunnsviter, Dr. philos, har professorkompetanse forsker 1, har arbeidet som amanuensis ved Høgskolesenteret/Universitetet Nor og som forsker og forskningsleder ved Sintef og NTNU samfunnsforskning Apertura. Han er nå forsker 1 emeritus ved NTNU Samfunnsforskning.

Lars Andersen tok doktorgraden innen sosialpolitikk og har deretter forsket på bedrifts- og organisasjonsutvikling med fokus på strukturer, samhandling og kommunikasjon, modeller for ledelse og konfliktforebygging samt på betydningen av kontrakter og kultur for utvikling av arbeidsformene i organisasjoner. Studiene har i økt grad vært rettet mot høykomplekse og spesialiserte arbeidsprosesser.

Lars Andersen har bred erfaring med forskning om organisasjonsutvikling i samarbeid med partene i arbeidslivet – LO og NHO. Han har ledet forskningsprosjekter på nasjonalt nivå innen store deler av privat sektor, men har også ledet prosjekter rettet mot offentlig virksomhet. I de senere år har han spesielt arbeidet med modeller for økt produktivitet og redusert konfliktnivå i store bygge- og anleggs-prosjekter.

Lars Andersen arbeider spesielt med praktisk orientert teoriutvikling innen organisasjonsfaget og i tilknytning til dette utvikling av vitenskapsteoretiske perspektiver.