Kristin Sørensen

Som Fagansvarlig Økonomi ivaretar Kristin Sørensen strategisk utviklings- og beslutningsstøtte ovenfor linjeledelsen innenfor økonomiområdet. Ansvarsområdet omfatter budsjettering, regnskap samt controller-oppgaver på alle nivåer i instituttet. Hun følger også opp den økonomiske og administrative delen av forskningsprosjektene, fra søknadsprosess til avslutning av prosjektet, i samarbeid med forskerne. Sørensen har ansvar for å kvalitetssikre de økonomifaglige arbeidsprosessene.