Kristin Mjåset Hjertø

Kristin Mjåset Hjertø er utdannet klinisk sosionom med fordypning i behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Hun har også videreutdanning i RPH/kognitiv adferdsterapi og veiledningspedagogikk. Hun har bred erfaring fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, og har bidratt i utvikling av boligsosialt prosjekt og i opprettelsen av rask psykisk helsehjelp. I NAPHA er Mjåset Hjertø prosjektleder for tilbakemeldingsverktøy og jobber med prosjektene Housing First, psykologer i kommunen og rask psykisk helsehjelp.

Publikasjoner