Julia Hagen

Julia Hagen er fra 1. august ansatt som forsker i Avdeling psykisk helsearbeid. Hun har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier med doktorgrad i helsevitenskap. Forskningsprosjektene hun har hatt ansvar for har omhandlet erfaringer knyttet til behandling og omsorg for pasienter innlagt i psykiatriske døgnavdelinger som følge av suicidalitet. Hennes forskningsinteresser er ulike temaer knyttet til psykisk helsearbeid, fagfeltets kunnskapsgrunnlag, selvmordsforebygging i ulike kontekster, samt recovery-orienterte praksiser.

Publikasjoner