Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er sosiolog og forskningssjef og forsker 1 ved avdeling Mangfold og Inkludering. Han har doktorgrad i profesjonsstudier fra OsloMet, og har tidligere jobbet ved forskningsinstituttet NIFU og ved Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, og som førsteamanuensis (20%) ved yrkesfaglærerutdanningen ved Institutt for Lærerutdanning, NTNU. Caspersen jobber med utdanningsforskning i skjæringen mellom pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsstudier, og har publisert nasjonalt og internasjonalt på alle områdene. Mange av prosjektene er basert på internasjonale sammenligninger. Doktorgradsavhandlingen handlet om nyutdannede læreres mestring av yrket, og kompetanse i profesjonell yrkesutøvelse, særlig hos lærere. Han har deltatt i store internasjonale undersøkelser om temaet.

Caspersen har i tillegg jobbet med prosjekter innen barnevern, funksjonshemming og generelle oppvekstperspektiver, og med studier av hvordan høyere utdanning organiseres for å sikre best kvalitet på arbeidet som velferdsstatens profesjonsutøvere skal utføre i skole, barnehage, barnevern mm. De siste årene har forskningen i stor grad dreiet seg om inkludering i skole og oppvekst, og særlig viktig er spørsmål om organisering og samarbeid på tvers for å lage et best mulig opplæringstilbud for alle, og særlig for barn med særskilte behov.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.