Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er sosiolog og forskningssjef og forsker 1 ved avdeling Mangfold og Inkludering. Han har doktorgrad i profesjonsstudier fra OsloMet, og har tidligere jobbet ved forskningsinstituttet NIFU og ved Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, og som førsteamanuensis (20%) ved yrkesfaglærerutdanningen ved Institutt for Lærerutdanning, NTNU. Caspersen jobber med utdanningsforskning i skjæringen mellom pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsstudier, og har publisert nasjonalt og internasjonalt på alle områdene. Mange av prosjektene er basert på internasjonale sammenligninger. Doktorgradsavhandlingen handlet om nyutdannede læreres mestring av yrket, og kompetanse i profesjonell yrkesutøvelse, særlig hos lærere. Han har deltatt i store internasjonale undersøkelser om temaet.

Caspersen har i tillegg jobbet med prosjekter innen barnevern, funksjonshemming og generelle oppvekstperspektiver, og med studier av hvordan høyere utdanning organiseres for å sikre best kvalitet på arbeidet som velferdsstatens profesjonsutøvere skal utføre i skole, barnehage, barnevern mm. De siste årene har forskningen i stor grad dreiet seg om inkludering i skole og oppvekst, og særlig viktig er spørsmål om organisering og samarbeid på tvers for å lage et best mulig opplæringstilbud for alle, og særlig for barn med særskilte behov.

Publikasjoner