Jens Røyrvik

Jens Røyrvik har hovedfag og PhD i sosialantropologi, som henholdsvis omhandler kunnskapspraksis og oljeindustriens erobring av natur. Han har vært ansatt ved Studio Apertura siden 2010, og begynte som seniorforsker i 2012.

Røyrvik arbeider mye med spørsmål knyttet til teknologisk artikulasjon, med en filosofisk forankring i Heideggers undersøkelse av teknologi, Marx sin maskinteori, Johansens bestemmelse av grensen og Larsens undersøkelse av entifisering som fenomen.

Kompetanseområder kan benevnes som teknologi-antropologi, organisasjonsantropologi, ontologi og epistemologi, fenomenologi, læring og IKT og generelt sett kvalitativ forskning. Røyrvik leder avdelingens satsing på energifeltet, med energieffektivisering i norsk industri og konsum/adferd som fokusområder. Ellers har han erfaring innenfor en rekke andre områder - fra romfart via sjøfart og til barnevern.

Publikasjoner