Jannicke Thinn Fiskvik

Jannicke Thinn Fiskvik er forsker 2 ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i europastudier fra NTNU som tar for seg sivil-militære relasjoner og de nordiske landenes militære deltakelse i Afghanistan (2001-2014). Overordnet er hun interessert i problemstillinger knyttet til gråsonen mellom stats- og samfunnssikkerhet, og hvordan ulike samfunnsnivå møter medfølgende utfordringer og trusler.

Etter doktorgraden har Jannicke i hovedsak jobbet med samfunnssikkerhet. Før hun kom til NTNU Samfunnsforskning jobbet hun i SINTEF Digital, deriblant med prosjekter om valgpåvirkning, sosiale medier, datakriminalitet, hybride trusler, og resiliens. Jannicke har også bred erfaring med populærvitenskapelig formidling, samt undervisningserfaring fra europastudier ved NTNU.

Publikasjoner