Ivonne Herrera

Ivonne Herrera er sivilingeniør og seniorforsker ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i sikkerhetsledelse fra NTNU som omhandler temaet «resilience engineering» og proaktive sikkerhetsindikatorer. Hun har en mastergrad innen flyvedlikehold og produksjon fra ENSICA i Frankrike i 1995.

Hun ble utdannet elektroingeniør fra UINIANDES i Colombia i 1991. Etter dette har hun arbeidet innen luftfartsindustrien både i Colombia og Norge og sikkerhetsforskning innen flere bransjer. Hun har hatt stilling som professor II i sikkerhetsledelse ved NTNU. De siste årene har hun arbeidet som seniorrådgiver i Forskningsrådet og hatt en rådgivende funksjon mot regjeringen og norske aktører innen europeisk forskning og innovasjon relatert til samfunnssikkerhet og digitalisering.

Siden 2004 har hun i tillegg arbeidet som uavhengig ekspert for EU-kommisjonen. Et fellestrekk for all jobb de siste 20 årene har vært sikkerhetsarbeid med et helhetlig perspektiv som dekker teknologiske, organisatoriske og samfunnsmessige aspekter med mål om å skape et sikrere samfunn ved å forsterke evnen til tilpasning og resiliens.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.