Ivonne Herrera

Ivonne Herrera er sivilingeniør og seniorforsker ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i sikkerhetsledelse fra NTNU som omhandler temaet «resilience engineering» og proaktive sikkerhetsindikatorer. Hun har en mastergrad innen flyvedlikehold og produksjon fra ENSICA i Frankrike i 1995. Hun ble utdannet elektroingeniør fra UINIANDES i Colombia i 1991. Etter dette har hun arbeidet innen luftfartsindustrien både i Colombia og Norge og med sikkerhetsforskning innen flere bransjer. Hun har hatt stilling som professor II i sikkerhetsledelse ved NTNU. De siste årene har hun arbeidet som seniorrådgiver i Forskningsrådet og hatt en rådgivende funksjon mot regjeringen og norske aktører innen europeisk forskning og innovasjon relatert til samfunnssikkerhet og digitalisering.

Siden 2004 har hun i tillegg arbeidet som uavhengig ekspert for EU-kommisjonen. Et fellestrekk for all jobb de siste 20 årene har vært sikkerhetsarbeid med et helhetlig perspektiv som dekker teknologiske, organisatoriske og samfunnsmessige aspekter med mål om å skape et sikrere samfunn ved å forsterke evnen til tilpasning og resiliens.

Publikasjoner