Hanne Wilhelmsen Giske

I NAPHA jobber Hanne Wilhelmsen Giske med satsingsområdene tilbakemeldingsverktøy, samhandling og ACT- og FACT-team. Hun er også, som kommunikasjonsrådgiver, knyttet opp mot NAPHAs arbeid i region sør. Til daglig jobber hun operativt med kommunikasjon, produserer saker for napha.no og er involvert i arbeidet med oppdateringer av statisk informasjon. Fra tidligere har hun erfaring med forskningsformidling, og har blant annet jobbet for RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Veterinærinstituttet og Selvhjelp Norge. Hun har en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra OsloMet og en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo. Hun brenner for forebygging av psykiske vansker og viktigheten av å ta tak – tidlig og før problemer rekker å vokse seg store og uhåndterlige.