Hanne Wilhelmsen Giske

I NAPHA jobber Hanne opp mot satsingsområdene tilbakemeldingsverktøy, samhandling og ACT- og FACT-team. Hun er også, som kommunikasjonsrådgiver, knyttet opp mot NAPHAs arbeid i region sør.

Til daglig jobber hun operativt med kommunikasjon, og produserer en del saker for nettsidene napha.no og er involvert i arbeidet med oppdateringer av statisk informasjon. Fra tidligere har hun erfaring med forskningsformidling, og har blant annet jobbet for RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Veterinærinstituttet og Selvhjelp Norge. Hun har en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra OsloMet og en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Hanne gleder seg over å kunne være med å bidra til et kunnskapsbasert og stadig bedre lokalt psykisk helsearbeid, hvor den som trenger det får god hjelp og støtte. Hun brenner for forebygging av psykiske vansker og viktigheten av å ta tak – tidlig og før problemer rekker å vokse seg store og uhåndterlige. Tidlig intervensjon og mer og bedre folkeopplysning om psykisk helse og uhelse er derfor en av mine kampsaker.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.