Hanne Drøyvollsmo

Hanne Drøyvollsmo er utdannet sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i helse- og sosialfag. Hun har grunnfag kriminologi, videreutdanning i pedagogisk veiledning, videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom og videreutdanning i kognitiv terapi for rask psykisk helsehjelp. Hun jobber som teamleder og behandler i rask psykisk helsehjelp på Fosen, og har også mange års erfaring fra kommunal psykisk helse- og rustjeneste. I Napha jobber hun med implementeringsstøtte knyttet til rask psykisk helsehjelp.