Håkon Leiulfsrud

Håkon Leiulfsruds spesialkompetanse er i komparativ velferd- og ulikhetsforskning, klasseforskning, forskning rettet mot barn og unge, organisasjonsforskning, samfunnsteori og metodologi. Han er medlem i ekspertutvalget for barnehage, skole og SFO oppnevnt av Kunnskapsdepartementet med mål å utjevne sosiale forskjeller i barndom.

Leiulfsrud er prosjektleder i forskningsprosjektet «Comparing the Organization of Durable Inequalities in Childhood: Inequality in childhoods, schools and associated welfare systems», https://www.ntnu.edu/iss/codic, som ett av to større forskningsrådsprosjekter tilknyttet Geminisentret Oppink, https://www.geminioppink.no/

Leiulfsrud har sammen med Peter Sohlberg vært prosjektleder/redaktør i NFR-prosjektet «Sociological Theory Revisited» med tre antologier utgitt på forlaget Brill (https://brill.com/view/title/3...). Leiulfsrud har vært tilknyttet NTNU siden 1994 og er professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved samme sted.

Håkon Leiulfsrud innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner