Gretha Helen Evensen

Gretha Helen Evensen har arbeidserfaring som psykiatrisk sykepleier fra akuttpsykiatri og DPS, og har jobbet mest med personer med omfattende rus- og psykisk helseproblemer og deres familier. Interesse for brukermedvirkning, nettverk, fagutvikling og litt forskning, inkludert en mastergrad i helsevitenskap hvor hun skrev oppgave om familiearbeid, førte henne til NAPHA i 2011. I jobben som faglig rådgiver i NAPHA ønsker Evensen å bidra til at føringene fra helsemyndighetene oppleves nyttige og relevante, og at ressursmiljøene på brukerfeltet blir sett på som sentrale samarbeidsparter for tjenestene. Samhandling, ACT, FACT og pakkeforløp er noe av det hun jobber med i NAPHA. Hun koordinerer NAPHAs samarbeid med tjenester og kompetanse- og brukermiljøer i Nord-Norge. Lik tilgang for ansatte i kommunale psykisk helse- og rustjenester til å oppdatere kompetansen sin, uavhengig av hvor i landet de jobber, er noe Evensen brenner for.

Publikasjoner