Gretha Helen Evensen

Gretha Helen Evensen har arbeidserfaring som psykiatrisk sykepleier fra akuttpsykiatri og DPS, og har jobbet mest med personer med omfattende rus- og psykisk helseproblemer og deres familier. Interesse for brukermedvirkning, nettverk, fagutvikling og litt forskning, inkludert en mastergrad i helsevitenskap hvor hun skrev oppgave om familiearbeid, førte henne til NAPHA i 2011. I jobben som faglig rådgiver i NAPHA ønsker Evensen å bidra til at føringene fra helsemyndighetene oppleves nyttige og relevante, og at ressursmiljøene på brukerfeltet blir sett på som sentrale samarbeidsparter for tjenestene. Samhandling, ACT, FACT og pakkeforløp er noe av det hun jobber med i NAPHA. Hun koordinerer NAPHAs samarbeid med tjenester og kompetanse- og brukermiljøer i Nord-Norge. Lik tilgang for ansatte i kommunale psykisk helse- og rustjenester til å oppdatere kompetansen sin, uavhengig av hvor i landet de jobber, er noe Evensen brenner for.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.