Gaute Erik Strand

Gaute Erik StrAND er prosjektleder for NAPHAs oppfølging av ACT/FACT-utprøvingen i Norge. I tillegg deltar han i et prosjekt om samhandling.

Strand er utdannet psykiatrisk sykepleier, med flere års erfaring som tjenesteutøver innen psykisk helsearbeid. I akuttpsykiatrien opparbeidet han seg relasjonskompetanse og kunnskap om diagnoser, symptomer og medisin. Denne erfaringen og kunnskapen var svært nyttig å ha da hanbegynte å jobbe ambulant innen psykisk helsearbeid i en liten bykommune. I tillegg har han jobbet som behandler og jobbspesialist i et flerfaglig team, sammensatt med kompetanse fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. a

Han er opptatt av at brukerkompetanse får større innflytelse i psykisk helse- og rustjenestene. Nettverksarbeid og ambulant virksomhet er også blant interessefeltene, og han har flere videreutdanninger innen disse områdene.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.