Erik Dyrvik

Erik Dyrvik sine ansvarsområder utgjør strategisk beslutningsstøtte ovenfor ledelse og ansatte innenfor IKT-området, herunder instituttets ivaretakelse av informasjonssikkerhet. Videre ivaretar han planlegging, innkjøp, klargjøring, drift og vedlikehold at all IKT-infrastruktur. Dette omfatter også drift og vedlikehold av instituttets bruk av programvare. Dyrvik ivaretar instituttets dialog med tjeneste- og utstyrsleverandører innenfor IKT-området.