Ellen Knudsen

Ellen Knudsen ivaretar instituttets resepsjon og bidrar med merkantil støtte i drift av instituttet. Hun har ansvar for postjournal og arkivering, og tilrettelegger med praktisk bistand knyttet til driften. Dette omfatter også arrangementsstøtte. Hun har rollen som «husansvarlig» for kontorlokalene på Dragvoll, og er instituttets kontaktperson ovenfor vaktmestertjenester og ulike leverandører relatert til byggdrift. Knudsen er valgt til instituttets verneombud.