Elin Sivertsen

Sivertsen er utdannet sykepleier med spesialisering og master i psykisk helsearbeid samt veilederutdanning fra Nord Universitet og har i tillegg grunnfag i psykologi fra UiO og kognitiv terapi ved NFKT. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har hun i hovedsak jobbet i kommunehelsetjenesten, både som fagansvarlig ved botiltak og KØHD for mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer, og jobber nå som teamleder for Rask psykisk helsehjelp Namsos samt med fagutvikling. Sivertesen har jobbet/jobber både klinisk som terapeut/kursinstruktør og med tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring. Hun er opptatt av samhandling, brukerinvolvering, likeverd og systemkunnskap, især knyttet til småkommune perspektivet. Sivertsen har også publisert en forskningsartikkel om interkommunalt samarbeid.

I NAPHA jobber hun i hovedsak knyttet til prosjektet Samhandling, hvor utvikling av helsefellesskap er i fokus. Hun medvirker i tillegg i arbeidsprosesser knyttet til NAPHAS rolle i Rask psykisk helsehjelp.