Åse Mari Aslaksen

Som Fagansvarlig HR ivaretar Åse Mari Aslaksen strategisk utviklings- og beslutningsstøtte ovenfor linjeledelsen innenfor HR-området. Ansvarsområdet omfatter lederstøtte i rekrutteringsprosesser samt i oppfølging og utvikling av medarbeidere og arbeidsmiljøet generelt i instituttet. Hun er instituttets HMS-ansvarlig, bistår i instituttets beredskapsarbeid og er sekretær for Arbeidsmiljøutvalget. Hun har ansvar for å kvalitetssikre de HR-faglige arbeidsprosessene og personalforvaltningen.