Arve Almvik

Arve Almvik er psykiatrisk sykepleier og dosent i psykisk helsearbeid. Interessen for lokalbasert psykisk helsearbeid ble skapt da han jobbet som psykiatrisk sykepleier i en landkommune utenfor Trondheim for flere tiår siden. Som ansatt hos Fylkesmannen var han tett på Opptrappingsplanen for psykisk helse og oppbyggingen av kommunale tjenester. Almvik var involvert i oppbyggingen av NAPHA, blant annet som redaktør for kunnskapsbasen napha.no. Han har ledet flere forsknings - og utviklingsprosjekter, blant annet Syng deg friskere, et prosjekt om helsefremmende korsang: www.syngdegfriskere.no

Brukerinvolvering, recoveryorienterte tjenester, tilbakemeldingsverktøy og musikkterapi er sentrale oppgaver han jobber med i NAPHA. I tillegg er han koordinator for det regionale arbeidet i Trøndelag og Møre & Romsdal. Han har for tiden en bistilling ved Nord Universitet hvor han blant annet forsker på recovery i institusjonskontekster.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.