André Karlsen

André Karlsen er ansatt som stipendiat ved Studio Apertura. Han har jobbet med risiko- og sårbarhetsanalyser i offentlig forvaltningen av sivil beredskap, sikkerhetsloven og objektsikring, samt stabsmedarbeider for nasjonal krisehåndtering av pandemi i helseforvaltningen. Han har også tidligere jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø på programmet Internasjonal Beredskap.

Doktorgradsprosjektet er planlagt å gå i dybden på vitenskaps- og verdikonflikter i produksjon av kunnskapsgrunnlag for beslutningstaking, risikososiologi som innramming av kriseforståelse og selve krisehåndteringen i pandemier.

Han er med i to prosjekter – CORNER og RISKY. CORNER handler om ny kunnskap om håndtering, kriseledelse og kommunikasjon i pandemien på den ene siden, og forståelsen og reaksjonene til individer og samfunn på den andre siden. RISKY handler om risikobegrepet og hvordan man forstår det i praksis når man innfører usikkerhet som en parameter for å måle risiko.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.