En spørreundersøkelse som omfatter ansatte på hurtigbåter og i hurtigbåtrederier er i gang. Undersøkelsen er anonym . Resultatene vil være tilgjengelige før sommerferien.