En spørreskjemaundersøkelse som omhandler sikkerhet på hurtigbåter er nå i gang. Fem rederier deltar i undersøkelsen. Resultatene vil være klare før sommerferien. Alle deltakere og rederier er anonyme.