Du er her: Rescue / Nyheter / Skip Navigation LinksPresentasjon på Sjøsikkerhetskonferansen
Presentasjon på Sjøsikkerhetskonferansen 2014
Helene Katrine Moe presenterte resultater fra en studie om broutforming på Sjøsikkerhetskonferansen 2014.
​Brodesign kan potensielt ha stor betydning for sikkerheten til sjøs. Helene Katrine Moe presenterte resultater fra en studie på hurtigbåter, hvor flere svakheter ble avdekket. Et stort flertall i undersøkelsen ønsket en standardisering av bro. Helenes presentasjon på Sjøsikkerhetskonferansen 2014 finner du her: http://www.sjofartsdir.no/Global/Ulykker-og-sikkerhet/Sj%c3%b8sikkerhetskonferansen/2014/Helene%20Katrine%20Moe%20-%20Prosjekt%20design%20av%20bro%20p%c3%a5%20hurtigb%c3%a5ter.pdf
Publisert 10.10.2014 av  
Kontakt oss
Telefon: 73 59 68 98
E-post: trond.kongsvik@samfunn.ntnu.no


Siste nyheter