Du er her: Rescue / Medarbeidere / Skip Navigation LinksKnut Torsethaugen
Knut Torsethaugen

Arbeidssted: Sintef Fiskeri og Havbruk AS
Telefonnummer: 982 46 827

Bakgrunn:
Knut Torsethaugen er utdannet som fysiker fra NTH i 1969 og tok lic. tech. grad ved samme institutt i 1974. Han har vært ansatt i SINTEF siden 1974 og er nå seniorforsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Fram til 1993 arbeidet han med analyse av miljødata fra norsk kontinentalsokkel for å framskaffe designverdier for oljeindustrien. Siden da har han hovedsakelig vært prosjektleder for prosjekt som har utviklet informasjonssystemer for sikker og effektiv sjøtransport, idet siste spesielt for havbruk.

Han er for tiden engasjert med tema innen integrert kystsoneutvikling.

Kontakt oss
Telefon: 73 59 68 98
E-post: trond.kongsvik@samfunn.ntnu.no


Siste nyheter